Chúng tôi chào đón những ý kiến đóng góp, những thắc mắc và những bày tỏ nguyện vọng của quý vị. Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại, thư từ, thư điện tử, fax, qua Facebook hay WeChat, hay thậm chí là gặp trực tiếp!

Tại Chung Wah CAC, chúng tôi luôn chào đón những cuộc viếng thăm của các thành viên trong cộng đồng. Hãy đến thăm các trung tâm của chúng tôi, dù là quý vị cần giúp đỡ, muốn nói chuyện với một người nào đó hay chỉ cần dành thời gian cho một ai đó mà thôi.