Hội Chăm sóc Cộng đồng và Người Cao niên Chung Wah là một tổ chức phi chính phủ hoạt động dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Chung Wah. Chúng tôi cống hiến cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của những người cao niên và khuyết tật ở Tây Úc, cũng như phát triển toàn thể cộng đồng. 

 

Nếu quý vị tin rằng cộng đồng là quan trọng, và quý vị muốn hỗ trợ chúng tôi trong sứ mệnh xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn, sẽ không có cách nào hỗ trợ chúng tôi dễ dàng hơn là việc đóng góp từ thiện. Đóng góp từ thiện có thể là: 

 

  • Tiền dưới dạng tiền mặt hoặc séc tại các văn phòng của chúng tôi hoặc trực tuyến bằng cách điền vào mẫu đơn đóng góp từ thiện 
  • Tài trợ qua hình thức quà tặng và phiếu quà tặng cho các lễ hội và sự kiện cộng đồng của chúng tôi 
  • Kiến thức, Kĩ năng và Thời gian – làm tình nguyện viên (xem mục tình nguyện viên để biết thêm thông tin)

 

Nếu quý vị muốn đóng góp từ thiện hay tài trợ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số 08 9328 3988 để biết thêm thông tin. Chúng tôi đánh giá cao bất kỳ và tất cả mọi đóng góp giúp chúng tôi theo đuổi tầm nhìn của mình.

Mẫu đơn Liên hệ Đóng góp Từ thiện

Nếu quý vị có nguyện vọng muốn đóng góp cho những người cần giúp đỡ trong cộng đồng theo khả năng của mình, hãy tải về mẫu đơn này và gửi đến văn phòng của chúng tôi.