CAC_about_us_image_01.jpg

Picture courtesy of Western Australian Museum
and State Library of Western Australia.

 

Chăm sóc Cộng đồng và Người Cao niên Chung Wah là một tổ chức phi lợi nhuận dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Chung Wah và cống hiến cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống của các cá nhân đến từ các nước khác nhau, đặc biệt là những người không nói tiếng Anh, ở Tây Úc. Kể từ năm 1909, chúng tôi đã cung cấp các chương trình chăm sóc cộng đồng dành cho các bậc cao niên, người thân của họ và cho các cộng đồng dân tộc, và hiện nay chúng tôi đang cung cấp sự hỗ trợ cho khoảng 800 khách hàng, để giúp họ vượt qua đau yếu hoặc tật nguyền.

Chung Wah CAC đã giúp đỡ hàng ngàn người và gia đình của họ trong suốt thế kỉ qua, và chúng tôi dự định sẽ tiếp tục phát triển cộng đồng và tiêu chuẩn sống cho tất cả mọi người, thông qua cách tiếp cận lấy-con-người-làm-trung-tâm, sự cống hiến của chúng tôi dành cho mọi người và việc chúng tôi không ngừng theo đuổi tầm nhìn và các giá trị của mình.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi