CAC_about_us_image_02.jpg

Hãy gặp gỡ những con người của chúng tôi. Với hàng thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cộng đồng phù hợp về văn hoá cho người dân, đặc biệt là các bậc cao niên đến từ các nước khác nhau về ngôn ngữ và văn hoá, đội ngũ lãnh đạo của chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc với lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo và tính chuyên nghiệp; đồng thời hướng dẫn cho các nhân viên, nhân viên chăm sóc và tình nguyện viên song ngữ có chuyên môn.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi