CAC cung cấp hàng loạt các dịch vụ phục vụ cho nhiều nhu cầu. Nếu quý vị đang quan tâm đến một loại hình hỗ trợ nào đó, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và một nhân viên chuyên trách trường hợp sẽ làm việc với quý vị để thiết kế các dịch vụ cho quý vị. Tại CAC, chúng tôi muốn được lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng quý vị trên hành trình chăm sóc của quý vị. Chúng tôi không chỉ thoả mãn các nhu cầu của quý vị mà còn muốn giúp quý vị đạt được mong ước của mình.