Các chuyên viên y tế liên ngành của chúng tôi hướng đến việc phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh trạng, nhằm mang lại cho quý vị kết quả tốt nhất, tất cả đều được thực hiện trong điều kiện thoải mái tại nhà riêng của quý vị.

Các chuyên viên y tế liên ngành có bằng cấp của chúng tôi hướng đến việc phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị nhiều bệnh trạng, nhằm mang lại cho quý vị kết quả tốt nhất, tất cả đều được thực hiện trong điều kiện thoải mái tại nhà riêng của quý vị.

Chung Wah CAC có đầy đủ các dịch vụ y tế liên ngành để giúp quý vị tiếp cận được với một loạt các dịch vụ hỗ trợ toàn diện bổ sung vào chương trình chăm sóc của quý vị.

Những Dịch vụ Y tế Liên ngành được cung cấp bao gồm:

• Vật lý trị liệu
• Chuyên gia ăn kiêng / dinh dưỡng
• Trị liệu Nghề nghiệp
• Âm ngữ trị liệu
• Thuật chữa bệnh chân
• Công tác xã hội / Bác sĩ Tâm lý

 

Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ quý vị thực hiện thoả thuận với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ y tế liên ngành nào nhằm đáp ứng các nhu cầu của quý vị.