Dịch vụ này trợ giúp các khách hàng cao niên tại nhà riêng của họ, cho phép họ và người chăm sóc lựa chọn ở một cấp độ cao hơn về đối tượng, địa điểm và thời gian cung cấp dịch vụ, đồng thời hướng đến mục tiêu giúp họ duy trì được khả năng tự lập ở nhà.

Chương trình này được thực hiện thông qua dịch vụ Chăm sóc Theo Chỉ định của Khách hàng (CDC) dành cho các bậc cao niên và đáp ứng đầy đủ các nhu cầu chăm sóc từ đơn giản đến phức tạp cho những ai mong muốn được tiếp tục sống tại nhà. Chương trình cho phép khách hàng và người thân của họ có được sự linh hoạt và lựa chọn ở cấp độ cao hơn những dịch vụ cần được cung cấp tại chỗ, địa điểm và thời gian cung cấp dịch vụ.

Có 4 cấp độ: 
• Cấp 1 - những nhu cầu chăm sóc cơ bản
• Cấp 2 - những nhu cầu chăm sóc mức thấp
• Cấp 3 - những nhu cầu chăm sóc mức trung bình
• Cấp 4 - những nhu cầu chăm sóc mức caoMỗi cấp độ của Gói Chăm sóc Tại gia quy định một khoản trợ cấp khác nhau của chính phủ. Khoản trợ cấp này được chi trả cho CAC và đóng góp vào tổng chi phí cung cấp các dịch vụ và chăm sóc theo thoả thuận. Tuỳ thuộc vào kết quả đánh giá của Centrelink về khả năng tài chính cá nhân hay vào yêu cầu về các dịch vụ chăm sóc bổ sung, quý vị có thể phải đóng thêm một khoản ngoài khoản trợ cấp của chính phủ.

Đánh giá Tư cách hợp lệ:

• 65 tuổi trở lên, hoặc từ 50 trở lên đối với người Bản xứ và người Đảo Torres Strait.
• Người khuyết tật, người bị bệnh sa sút trí tuệ hoặc có những nhu cầu đặc biệt khác nhưng các dịch vụ chuyên môn khác không thể đáp ứng được.

Để được cấp Gói Chăm sóc Tại gia, quý vị phải qua thẩm định của Đội Thẩm định Chăm sóc Người Cao niên (ACAT) từ các bệnh viện.