CAC_about_us_image_03.jpg

 

Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Chúng tôi tin rằng, với sự giúp đỡ và hỗ trợ phù hợp từ CAC, các bậc cao niên và những người khuyết tật có thể duy trì và cải thiện sức khoẻ thể chất và tinh thần của họ, và sống tự lập tại nhà trong thời gian lâu nhất có thể.

Để điều này trở thành hiện thực, chúng tôi hướng đến mục tiêu làm việc với:

  • Khách hàng và người thân của họ để hiểu hơn về các nhu cầu chăm sóc của họ nhằm cung cấp các dịch vụ linh hoạt và chất lượng. 
  • Nhân viên chăm sóc và tình nguyện viên để giúp họ tạo nên sự khác biệt trong cuộc sống của những người sử dụng dịch vụ thông qua lòng nhiệt huyết và tài năng của họ.
  • Cơ quan chính phủ và các tổ chức liên quan để giúp người dân sống khoẻ mạnh và hạnh phúc hơn.
  • Các đối tác dịch vụ và cộng đồng để xây dựng những cộng đồng đa văn hoá tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

Chúng tôi tự hào về nhiệt huyết trong tầm nhìn của mình và về những điều chúng tôi đang cố gắng thực hiện cho cộng đồng.

Tìm hiểu thêm về chúng tôi