Kiến thức, kinh nghiệm và kĩ năng làm nên một tình nguyện viên giỏi. Một trái tim có thái độ chuẩn mực và có thiện ý giúp làm nên một tình nguyện viên XUẤT SẮC.

Quý vị không cần phải là một chuyên gia để làm tình nguyện viên của CAC. Mỗi một người trong đội ngũ tình nguyện của chúng tôi là tài sản quý báu và quan trọng đối với CAC. Bất kể là quý vị chỉ có thể đóng góp một vài tiếng đồng hồ hay có mặt hằng ngày chăng nữa, chúng tôi quý trọng công sức và thời gian của quý vị.

Những tình nguyện viên của chúng tôi đến từ nhiều ngành nghề. Phần nhiều các tình nguyện viên là hưu trí, một số là sinh viên các trường đại học và cao đẳng. Các tình nguyện viên của chúng tôi có nền tảng văn hoá và ngôn ngữ khác nhau và một số có thể nói hai, hoặc thậm chí là ba ngôn ngữ.

 

Các loại hình Tình nguyện viên
Cá nhân 


Ai cũng có thể trở thành tình nguyện viên Chung Wah, mặc dù vậy,sẽ có những yêu cầu và bằng cấp cụ thể đối với một số nhiệm vụ. Ví dụ, nếu quý vị tình nguyện làm tài xế thì quý vị cần phải có bằng lái xe hợp lệ của Úc. Nếu quý vị tình nguyện làm người trợ giúp các hoạt động cộng đồng hay dã ngoại, quý vị sẽ cần phải có năng lực thể chất và vận động thể dục thể thao.

Doanh nghiệp
CAC cũng kêu gọi lĩnh vực doanh nghiệp tham gia vào các sự kiện cộng đồng cụ thể. Điều này cho phép nhiều công ty tham gia vào các hoạt động nhằm nâng cao kĩ năng xây dựng nhóm, kĩ năng lãnh đạo và quản lý nhân viên, và nhằm để thu hút nhân viên có tố chất, những người biết quan tâm đến người khác và đến những cộng đồng họ làm việc. 
 

 

   Cơ hội Tình nguyện

   Dưới đây là danh sách những cách thức khác nhau để quý vị có thể tham gia làm tình nguyện viên:

   • Người phụ trách hoạt động giải trí
   • Người Trợ giúp Sự kiện Cộng đồng (ví dụ như Gói quà, gửi bưu điện, nhân viên đứng quầy, phân phối nguyên vật liệu)
   • Giáo viên Lớp học theo Nguyện vọng
   • Cố vấn Nhóm (ví dụ như Nhóm hỗ trợ xã hội, các lớp buổi chiều tại trung tâm ban ngày)
   • Người Cộng tác Truyền thông (ví dụ như Người viết bài, nhà thiết kế, nhiếp ảnh, phát thanh viên đài phát thanh) 
   • Người thăm nom tại Nhà dưỡng lão/ Ký túc xá (theo Chương trình Khách Cộng đồng)          
   • Thăm nom tại nhà (theo Chương trình Khách Cộng đồng)
   • Phụ bếp
   •  Khác

    

   Nếu quý vị cần thêm thông tin về cách trở thành tình nguyện viên, xin đừng ngần ngại gọi điện thoại cho chúng tôi để thảo luận về các vai trò tình nguyện phù hợp với quý vị nhất. Hoặc quý vị có thể điền vào mẫu đơn đăng ký. Xin cảm ơn sự hỗ trợ của quý vị!

   Mẫu đơn Xin Tuyển dụng

   Nếu quý vị có nguyện vọng muốn tham gia vào đội ngũ nhân viên hỗ trợ chăm sóc của chúng tôi, hãy tải về mẫu đơn này và gửi đến văn phòng của chúng tôi.