Quý vị có muốn tạo nên sự khác biệt trong cộng đồng? Quý vị có muốn làm việc trong một đội ngũ tràn đầy nhiệt huyết phục vụ cộng đồng? Quý vị có muốn việc mình làm có tác động thiết thực đến cuộc sống của những người khác?

Tại Chung Wah CAC, chúng tôi hướng đến mục tiêu thu hút, nuôi dưỡng và giữ đúng những người có mong muốn phục vụ cộng đồng, không phân biệt về văn hoá hay gốc gác. 

Chúng tôi luôn cần những con người tận tâm, biết đồng cảm, có tính kiên nhẫn và biết quan tâm. Chúng tôi tin vào sự cải thiện không ngừng, và chúng tôi liên tục đào tạo để nâng cao kĩ năng, kiến thức của đội ngũ nhân sự và giúp họ tạo nên sự khác biệt lớn hơn.

Nếu quý vị muốn tham gia vào đội ngũ của chúng tôi và muốn giúp chúng tôi thực hiện tầm nhìn vì một cộng đồng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người, xin hãy liên lạc với chúng tôi qua số 08 9328 3988 – chúng tôi chờ tin từ quý vị! 

Mẫu đơn Xin Tuyển dụng

Nếu quý vị có nguyện vọng tham gia vào đội ngũ nhân viên hỗ trợ chăm sóc của chúng tôi, xin hãy tải về mẫu đơn này và gửi đến văn phòng của chúng tôi.